Meie lood

Silikaat sõlmis Rail Balticu rajamiseks lepingu, mille alusel varustab Männiku karjääri liivaga Kangru liiklussõlme ehitust Harjumaal.

“Valmistume lähiaastate ühe suurema ehitusobjekti liivaga varustamiseks – lepingu kestus on 18 kuud ja maht ligi 470 000 tonni,” rääkis Silikaadi tegevjuht Priit Poks. “Viimane taolise mahuga objekt, mida varustasime, oli Haabersti ringristmiku ehitus aastatel 2017-2018 Tallinnas. Hetkel on käimas ettevalmistavad tööd nii karjääris kui ka objektil. Ehitus algab selle aasta esimeses pooles.”

Poksi sõnul on Silikaadi partneriks ehituse peatöövõtja GRK Eesti AS, kellega koostöös toimub materjali laadimine ning väljavedu karjäärist objektile. “See tähendab, et vaatamata äärmiselt suurele mahule säilib võimekus kõiki oma teisi koostööpartnereid samuti sujuvalt teenindada,” märkis Poks.

Silikaat kaevandab ja väärindab Harjumaal ehitus- ja täiteliiva 400 hektaril kokku neljas karjääris, kus toimub nii maapealne kui ka veealune liiva kaevandamine.

Liiva ei ole võimalik otstarbekas väljaspoole maakonnapiire transportida, sest selle transport muutub majanduslikult ja keskkonna aspektist ebamõistlikuks juba siis, kui liiva vedada kaugemalt kui 50 kilomeetrit. See tähendab, et Silikaat saab pakkuda parimat lahendust Tallinna ja pealinna ümbruse ehituseks, sest seal kasutatav liiv tuleb kaevandada Harjumaa maardlatest.

Silikaat kaevandas eelmisel aastal karjääriliiva üle 0,5 miljoni tonni, lisaks müüs elektrit suurusjärgus 11 GW tunni ulatuses ning tootis soojusenergiat üle 6000 MW tunni.

Silikaat AS kuulub 25-aastase ajalooga kodumaisesse kontserni Silikaat Grupp, mis koondab enda alla erinevate valdkondade juhtivaid ettevõtteid. Gruppi kuulub 35 ettevõtet põllumajandusest, tootmisest, kinnisvaraarendusest ning jaekaubandusest. Grupi tuntumad ettevõtted on veel OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Aatrium Sisustuskaubamaja, Silikaat Tehnopark, loodusliku mineraalvee tootja Haage Joogid OÜ, põllumajandusettevõtted OÜ Kõo Agro OÜ ja OÜ Mangeni PM ning taastuvenergiaallikatest transpordikütust tootev OÜ Biometaan.

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood