Meie lood

Projektidirektori Andrus Kõre juhtimisel ja algatusel sai Esku üürimaja arendusprojekt positiivse rahastusotsuse.
Põltsamaa vald ja Õnne Piimakarjatalu OÜ on koostöös asutanud ühise ettevõtte nimega Esku Maja OÜ ja seadnud sellele hoonestusõiguse. Uue üürimaja ehitamine on kavandatud aadressile Kooli tee 2, Esku.

Projekti peamiseks eesmärgiks on rajada uus keskkonnasäästlik ja kaasaegne üürielamu, mis tagab kvaliteetsete eluruumide parema kättesaadavuse mobiilse tööjõu sihtgrupile Eskus, Põltsamaa vallas. See omakorda aitab edendada piirkonna ettevõtluskeskkonna arengut ning tõsta piirkonna mainet. Hoone on korterelamu, mis koosneb kokku 20 eraldi korterist, trepi- ja tuulekojast, panipaikadest ning kahest tehnoruumist – soojasõlmest ja kilbiruumist.

Projekti kogumaksumus on prognooside kohaselt umbes 2,2 miljonit eurot, millest 1 miljon eurot on abikõlbulike kulude hulgast saadakse toetusena.

Rohkem infot:

https://www.poltsamaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/ZvCd0j31HHMm/content/id/38557534?redirect=https://www.poltsamaa.ee

https://dea.digar.ee/?a=d&d=poltsamaavallasonumid20230824.2.8&e=——-et-25–1–txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA————-

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood