Meie lood

Silikaat Grupp investeerib oma tegevuse laiendamiseks kümne aastaga kuni 160 miljonit eurot, millest ligi 30 miljonit investeeritakse Viljandi- ja Jõgevamaal tegutsevatesse põllumajandusettevõtetesse.

Grupi Põhja-Sakala ja Põltsamaa vallas tegutsevates põllumajandusettevõtetes laiendatakse ja kaasajastatakse peamiselt piimatootmist, kus fookuses on eelkõige loomade heaolu. Piimatootmise laiendamiseks suunatud investeeringud teostatakse ettevõtete Mangeni PM OÜ ja Õnne Piimakarjatalu OÜ tegevuse raamides ning investeeringutega luuakse ka uusi töökohti.

Kui Mangeni farmi lüpsikompleks valmis 2015. aastal, siis tänavu ja järgmisel aastal on kavas selle juurde rajada uued laudad vasikatele ja noorkarjale. Maikuus allkirjastati ehitusleping, mis hõlmab vasikalautade ehitamist enam kui 300 vasikale ning teisi vajalikke rajatisi Mangeni farmikompleksi laiendamise ja uuendamise vajadustest lähtuvalt. Nende hulgas silo- ja põhuhoidlad, lägamahutid, söödapunkrid ja muud ehitised.

Loomakohtade arv ligi 6000

„Kui vasikalaudad valmivad juba selle aasta lõpuks, siis järgmisel aastal lisanduvad uued laudalöövid ka noorkarjale. Eskus asuv Õnne Piimakarjatalu praegune farmikompleks asendub sisuliselt samuti täiesti uue kaasaegse tervikkompleksiga, mis saab koduks ligemale 1500 lüpsilehmale ja 1500 noorloomale. Vastavalt kümne aasta arengukavale ulatub kahes laudakompleksis loomakohtade arv ligemale 6000-le,“ ütles Kõo põllumajandusettevõtete tegevust juhtiv Maarika Susi.

„Arendustegevuses peame lisaks töötingimuste kaasajastamisele äärmiselt oluliseks just loomadele ideaalse elukeskkonna loomist, sarnaseid tingimusi karjamaaga. Kui 2015. aastal investeerisime Viljandimaale Koksvere asula lähistele asuvasse laudakompleski seitse miljonit eurot, siis võtsime kasutusele ka liiva-allapanu tehnoloogia. Juba kahe aastaga tõusis keskmine piimatoodang enam kui 20%,“ märkis Susi. „Meie valmivad kaasaegse tehnoloogiaga sisustatud laudad annavad tugeva baasi tõuaretusele, hea geneetikaga loomade kasvamisele meie farmis. Suureneb tootlikkus ja loomade eluiga, sest soojas liivas on bakterite elutegevus raskendatud ning loomad püsivad tervemana. Teisalt on ka meie keskkonda mõjutav jalajälg väiksem, sest kasutuses olnud liiv pestakse, kuivatatakse ja taaskasutatakse.“

Valmivad kaasaegse tehnoloogiaga sisustatud laudad annavad tugeva baasi tõuaretusele.

Uute töökohtade teke maapiirkonda

Silikaat Grupi investeeringud põllumajandusse tähendavad ka uusi töökohti maapiirkonda. „Et noori maale meelitada, siis peame neile midagi erilist pakkuma. Iga uuendus töötab meie kasuks, sest kaasaegsed ja innovaatilised lähenemised teevad töö farmis aina mugavamaks ja ka väga põnevaks,“ lisas Susi. „Samuti soodustab kohalikku tööhõivet fakt, et eelmisel aastal valmis meil samas piirkonnas asuv Koksvere üürimaja KredExi ja Põhja-Sakala valla koostööna. Võimalik, et samalaadne üürimaja kerkib tulevikus ka Eskusse, Õnne Piimakarjatalu farmi lähedusse. Soovime oma tegevustes olla kogukonnaga arvestav ja keskkonda kõigiti säästev.“

Kaasaegsed ja innovaatilised lähenemised teevad töö farmis aina mugavamaks ja ka väga põnevaks.

Töökohti lisandub ka edaspidi, sest koos piimatootmise laienemisega tekivad võimalused omakorda uutesse tegevusvaldkondadesse sisenemiseks. „Näiteks Mangeni farmi ligemale 3500-pealine kari annab tooraine, millest saab toota biometaani. Sama suunda on võimalik arendada tulevikus ka Esku farmikompleksi juures. Biometaani tootmisel jääb järele keskkonnasõbralik tooraine, mis viib meid omakorda uude tegevusvaldkonda – vedela ja tahke orgaanilise väetise tootmise juurde, kus vedela orgaanilise väetise tootjana oleme teerajajaks Eestis,“ selgitas Maarika Susi.

Silikaat Grupp on Eesti kapitalil põhinev kontsern, mis koondab enda alla erinevate valdkondade juhtivaid ettevõtteid. Silikaat Gruppi kuulub 35 ettevõtet põllumajandusest, tootmisest, kinnisvara arendusest ning jaekaubandusest. Grupi tuntumad ettevõtted on OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, AS Aatrium Sisustuskaubamaja, loodusliku mineraalvee tootja Haage Joogid OÜ, põllumajandusettevõtted OÜ Kõo Agro OÜ ja OÜ Mangeni PM ning taastuvenergiaallikatest transpordikütust tootev OÜ Biometaan.

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood