Meie lood

Silikaat Grupile kuuluv Eesti suurim ja uuenduslikem Mangeni PM noorloomalautade kompleks Põhja-Sakala vallas Koksveres sai nurgakivi ja maha võeti sarikapärg. Viis noorloomalauta valmivad 2022. aasta septembrikuuks, ehitaja on Mapri Ehitus.

Kahe aastaga on laudakomplekside ehitusse investeeritud 10 miljonit eurot. Järgnevatel aastatel jooksul on Silikaat Grupil kavas investeerida Viljandi- ja Jõgevamaal tegutsevatesse põllumajandusettevõtetesse veel 20 miljonit eurot. Täiendava investeeringuna on rajamisel ka 150 kW võimsusega päikeseelektrijaam.

Kõo põllumajandusettevõtete juht Maarika Susi näeb, et pikaajaline vaade põllumajandusele on Mangeni PM jaoks atraktiivne ning jätkusuutlik. Investeeringutega antakse panus nii piimatootmisse üldiselt kui ka toidutootmise stabiilsusse, samuti keskkonnahoidu, tootes rohegaasi. Juba täna oleme Viljandimaa suurim piimatootja.

Uude kompleksi saame noorloomad sisse tuua juba selle aasta septembris

„Kui 2021. aasta lõpus valmis kaheksast laudast koosnev vasikalaudakompleks, siis uude kompleksi saame noorloomad sisse tuua juba selle aasta septembris,“ lisab Susi ning kinnitab, et kõigi ehituse osapoolte kiituseks võib öelda, et vaatamata ehitusmaastikul valitsevatele väljakutsetele ollakse ehitustöödega tähtaja raamides ja eelarves.

Laudakompleksi rajamisel on tähelepanu all maksimaalse bioturvalisuse tagamine, kus võtmesõna on kõrged hügieeninõuded. Uues kompleksis veedab loom terve oma elu, liikudes erinevatel elutsüklitel laudast lauta. Tulemuseks on tervemad loomad, väiksem stress ja suurem toodang.

Margus Väärsi, Mapri Ehituse müügijuht:  „Viiest laudast koosneva noorloomade laudakompleksi rajades paraneb loomade elukeskkond, samuti ohutus. Laudad on omavahel koridoridega ühendatud ja nii on loomade liikumine kiire ning eriprojekti järgi tehtud lõastused lubavad töötajatel oma igapäevatööd ohutumalt teha. Eestis on see esimene nii suure mastaabiga farm, kus kogu loomade elutsükkel on ühte farmi kokku toodud ning kõik hooned on rajatud uuena vastavalt kaasaaegsemaile tehnoloogiale ja pidamistingimustele.

Huvi uudse laudakompleksi vastu on ümberkaudsetel farmipidajatel suur

Mangeni PM tehnoloogia vastu on huvi tundnud ka teised farmipidajad, põhjus on juba käega katsutavad tulemused. „Püstitasime eelmisel aastal piimatootmises 19 000 tonniga oma rekordi ning vasikate ülalpidamisele tehtavad kulud on tänu kõrgetele hügieeninõuetele vähenenud,“ räägib Susi. ​​​​​​​

Kui Mangeni PM farmikompleksi uuendusega saab Mapri Ehitus valmis septembris, siis on mõtteis analoogse kompleksi projekteerimine Põltsamaa valda Eskusse. Arengukava näeb ette ligemale 3000 loomale farmikompleksi ja biometaanijaama rajamist,“ rääkis Susi

Mangeni PM on Silikaat Gruppi kuuluv Kõo ümbruses tegutsev põllumajandusettevõte. Silikaat Grupi kuulub 35 ettevõtet, vanim neist on AS Silikaat. Kõo põllumajandusettevõtted koondavad enda alla taime- ja  loomakasvatuse ning piimatootmisega tegelevad ettevõtted Mangeni PM OÜ, Kõo Agro OÜ ja Õnne Piimakarjatalu OÜ. Mangeni PM juures asuv Biometaan OÜ tegeleb loomade lägast ja sõnnikust biometaani tootmisega. Olles Eestis viie suurima piimatootja hulgas, on ühendatud põllumajandusettevõtete üks eesmärk maaelu põllumajanduslike traditsioonide jätkamine

Fotod: Jassu Hertsmann

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood