Meie lood

Allkirja sai Silikaat Grupile kuuluva Mangeni PM farmi jätkuprojekt noorkarjalaudakompleksi ehitamiseks. Kogu projekti maht koos ehituse ja inventariga on 6 miljonit eurot ja kompleksi ehitab Eesti põllumajandusehituse asjatundja Mapri Ehitus 2022. aasta teiseks pooleks. Juba 2021. aastal valmib 4 miljonit maksev vasikalaudakompleks, kuhu lisaks vasikalautadele ehitatakse silohoidlad, põhuhoidlad ning söödaköök.

Kõo põllumajandusettevõtete juht Maarika Susi ütles, et praegusesse etappi ehk vasikakompleksi ehitusse investeeritakse ligemale 4 miljonit eurot. Kokku moodustab Mangeni PM farmi tänapäevastamine sel ja järgmisel aastal kolmandiku kümne aasta investeeringumahust, mis on hinnanguliselt 30 miljonit.

„Kokku investeeritakse põllumajandusse hinnanguliselt 30 miljonit.“

Laienemise eesmärgiks noorloomade elukeskkonna parandamine

” Nii noorkarjalaudad kui ka vasikalaudad ehitatakse Koksverre. Selle etapi valmimine võimaldab Mangeni noorkarja tuua tänapäevasematesse tingimustesse meie teisest farmist Põltsamaa vallas, mis toimetab Õnne Piimakarjatalu OÜ nime all,” rääkis Maarika Susi. Ta lisas, et laienemise eesmärgiks on noorloomade elukeskkonna parandamine ning tänapäevaseks muutmine, mis ühtlasi võimaldab ka nende tublidele töötajatele paremaid töötingimusi.

2015. aastal valmis Mangeni farmi lüpsilautade kompleks, sel aastal valmivad vasikalaudad ja järgmisel aastal noorkarjalaudad. Sellega on Mangeni farm täielikult tänapäevastatud ja tagab kõikidele farmi loomadele heaolu ning järgib keskkonnasõbraliku majandamise põhimõtteid. Uudne farmikompleks aitab tagada parema loomade tervise ning ka piimatoodangu kasvu.

Suurim investeering põllumajandusse

“Tegemist on meie suurima investeeringuga põllumajandusse. Eesti mõistes ei oska öelda, aga samas pole ka lugenud, et keegi oleks korraga samas mahus investeeringuotsuseid põllumajandusse lähiajal vastu võtnud. 30 miljonist 1/3 paigutati Mangeni farmikompleksi uuendamisse ning kümne aasta perspektiivis on meil plaanis kogu Õnne farmikompleksi uuendus, mis toob endaga kaasa pea poole suurema lüpsikarja, saades koduks ligemale 1500 lüpsilehmale ning noorloomadele,” rääkis Susi plaanidest ja lisas, et samuti tahetakse rajada farmi juurde rohegaasi tootev biometaanitehas.

"Tegemist on meie suurima investeeringuga põllumajandusse."

Susi sõnul äratab investeeringu maht ja kogu ettevõtmine ise positiivset tähelepanu konkurentide hulgas. “Tänapäevaste lahenduste vastu on huvi näidanud üles mitmed ümberkaudsed farmipidajad – oodatakse kompleksi valmimist, et kõik oma silmaga üle vaadata,” ütles Susi ja nentis, et hea meel on teistele eeskujuks ja teerajajaks olla.

Innovatsioon farmis

Uute farmide projekteerimisel on arvestatud inimeste ja loomade ohutusega ja eelkõige kiirusega, näiteks koridorid lautade vahel muudavad loomade liikumise kiireks ning täiendavad lõastused võimaldavad töötajatel tööd ohutumalt ja mugavamalt teha, näiteks just seemendajatel ja veterinaaridel. “Vasikakompleksi lahendus on ainulaadne – kompleks on kompaktne, vajadust pole ei logistiku ega täiendava autojuhi järele, kõik vajalik on maa-alal olemas,” rääkis Maarika Susi.

"Vasikakompleksi lahendus on ainulaadne – kõik vajalik on maa-alal olemas"

Innovatsioonist rääkides on kriitiliselt üle vaadatud ka lägamajandus. “Püüame läga kogust vähendada. Läbirääkimised käivad süsteemi paigaldamiseks, mis lägast eraldab tahked osad ja järele jääb puhas vesi, mille saab loodusesse tagasi suunata. Tahke osa läheb aga väetiseks,” tõi Susi välja ja lisas, et läga puhastamise süsteemi jaoks saadetakse Kanadasse lägaproovid, misjärel saavad nad teha täpsema pakkumise. Teist sellist seadet Susi sõnul Eestis ei ole. Samuti kasutatakse liiva allapanus liiva separaatorit ehk taaskasutatakse liiva, mis on samuti teiste farmidega võrreldes erinev lahendus.

Eestis tööjõudu napib

“Kõikide meie ettevõtete peale kokku saab tööd 74 inimest. On ka välistööjõudu, sest Eestis füüsilist tööd teha soovijaid just palju pole, lautades on töö aga füüsiline. Ka suhtlemine erialakoolidega tööjõu saamise osas pole andnud soovitud tulemusi,” tõi Susi välja murekohad seoses tööjõuga.

Susi märkis ka, et koostöös Põhja-Sakala vallaga on ehitatud töötajatele 11 korteriga korterelamu, kus on kahe- ja kolmetoalised korterid. “Seda selleks, et töötajad ei peaks töölt tulles näiteks ahju kütma hakkama ja saaksid tegeleda hobide või spordiga,” tõi Susi välja hüve, mida töötajatele võimaldatakse.

Tasub teada

Mangeni PM on Silikaat Gruppi kuuluv Kõo ümbruses tegutsev põllumajandusettevõte. Silikaat Gruppi kuulub 35 ettevõtet, vanim neist on AS Silikaat.

Kõo põllumajandusettevõtted koondavad enda alla taime- ja loomakasvatuse ning piimatootmisega tegelevad ettevõtted Mangeni PM OÜ, Kõo Agro OÜ ja Õnne Piimakarjatalu OÜ. Mangeni PM juures asuv Biometaan OÜ tegeleb loomade lägast ja sõnnikust biometaani tootmisega. Olles Eestis viie suurima piimatootja hulgas, on ühendatud põllumajandusettevõtete üks eesmärk maaelu põllumajanduslike traditsioonide jätkamine.

Allikas: pollumajandus.ee

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood