Meie lood

Eelmise aasta lõpus käivitas Biometaan OÜ Koksveres Tahke Oksiidse Kütuse Elemendi (hellitusnimega TOKE) Convion C60. Seadme puhul on eriti märkimisväärne, et see on kuues omataoline seade maailmas. Eelnevad eksemplarid leiab veel vaid Itaaliast, Soomest ja Hiinast. Seadmega on võimalik toota nii elektrit kui sooja ning enda olemuse poolest väärib see kindlasti  aasta innovatsiooni tiitlit.

Kütuseelement on välja töötatud ja patenteeritud Eesti ettevõttes Elcogen. TOKE ise olemuselt lihtne: ilma sisepõlemismootorite mehaanilise osade liikumiseta tekib kütuse (näiteks biometaani) juhtimisel anoodile ja õhu juhtimisel katoodile elekter ning soojus ehk jääksoe õhk. Nii elekter kui soojus tekivad kütuselemendi sees peaaegu hääletult. Ainult õhukompressor ja jahutusvedeliku pump omavad liikuvaid osi, mis tekitavad heli.

Kriitilise meelega skeptik ei saa ju jätta küsimata: miks on TOKE parem kui teised laialt levinud konventsionaalsed koostootmiseseadmed? Siin on vaid mõned faktid, mille tõele vastavust iga huviline eelneval kokkuleppel ka Koksveres kohapeal kontrollida saab:

 1. Puuduvad olulised liikuvad osad, mis kuluvad, mida peab hooldama ja mis lähevad katki. Kui pole hõõrumist, pole kulumist = käidukulud on madalad;
 2. Madal müratase – seadet võib panna asumisse, elurajooni, korrusmajade vahele, tööstusesse;
 3. TOKE elektriline kasutegur on 60% (võrdluseks tavaliste 30-40% kasuteguritega). Veel enam, elektrile lisaks tekib 25% soojusenergiat ehk seadme summaarne kasutegur on 85%.
 4. Seadme elektriline nimivõimsus on 60 kW ja soojuslik nimivõimsus 25 kW;
 5. Kütusena kasutatakse Siimani biogaasijaamas toodetud taastuvat kütust – biometaani, mida seade kasutab tunnis 11 Nm3 (97% CH4 sisaldusega). Lisaks võib kasutada maagaasi, propaani, butaani, biogaasi;
 6. Seade võimaldab toota juhitud taastuvat kodumaist elektri- ja soojusenergiat, kusjuures vajadusel nii autonoomselt kui ühendatult elektri- ja soojustaristuga. Seade töötab ka siis, kui soojusenergiale ei ole kasutust – ehk seade panustab hajutatud, juhitud väiksemahulisse taastuvenergeetika eesmärkide elluviimisele Eestis.
 7. Seadme mõõtmed on suurusjärgus 2x2x2m, mida on tarvidusel konteinerlahendusena võimalik transportida igasse punkti, kus on vajalik kütus ja vajalik tarbimine. Kütust saab transportida ka näiteks haagisega TOKE kõrvale ehk seade ei vaja kasutamiseks elektri- ega soojavõrku.
 8. Seadme ehituses ei kasutata väärismetalle, mistõttu selle masstootmisel ei ole nende nappusest või hinnast tulenevat riski ega turutõrget;
 9. TOKE võimaldab väikestes biogaasi tootmisjaamades kasutada biogaasi elektri- ja soojuse koostootmiseks, kus selle väikse koguse tõttu (ca 20 -25 Nm3 tunnis) biogaasi puhastamine biometaaniks ei ole tasuv. 
   Convion C60 is producing energy in Estonia.
   Koksveres asuv seade on kuues omataoline maailmas. Foto autor Ahto Oja

   Seadme kõige suuremaks eripäraks teistest kütuselementidest on kõrge töötemperatuur, ehk C60 mudeli puhul +600 kuni +700 oC. Sellisel juhul on oluline protsessi pidev toimumine, et nö „ahi“ vahepeal maha ei jahtuks. See omakorda tähendab, et tagatud peab olema pidev 4 bar rõhu all kütuse pealevool ja pidev elektritarbimine ning katkematu jahutusvedeliku maha jahutamine. Nimetatud eripärad on siiski riskide ennetamise ja hoolsa opereerimise puhul lihtsasti välditavad. Opereerimisel tuleb vältida võõrkehade sattumist kütuse kaudu kütuseelemendi sisse, mis võivad seal põhjustada paakumist ja efektiivsuse langemist. Seadme planeeritud efektiivne eluiga on 10 aastat.

   TOKE kasutuselevõtu puhul on tegemist energiasektorit arvesse võttes märgilise tähtsusega projektiga. Kütuseelemendil on ees avar tulevik, mille abil saab mugavamalt ja rohelisemalt energiat toota.

   Ahto Oja, Biometaan OÜ juhatuse liige

   Loe veel

   Kõik lood
   Kõik lood