Biometaan

OÜ Biometaan alustab Siimani farmi vahetus naabruses biometaani tootmisega. Biometaani tootmise tooraineks on Siimani ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, tahesõnnik ja silo. Biogaasi toodetakse kahes ligi 5000 m3 hapnikuvabas (anaeroobses) kääritis.

Biometaanijaama projekti maksumus on üle 6,3 miljoni euro, millest sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) finantseering moodustab ca 2,6 ja erainvesteering ca 3,7 miljonit eurot.

OÜ Biometaani osanikud on OÜ Järve Kaubanduskeskus, OÜ Mangeni PM ja OÜ Balti Biometaan.

Ühiskonnale on kohalikust taastuvast allikast mootorikütuse tootmine oluline. Eesti eesmärk on saavutada 2020. aastaks taastuvatest allikatest pärit kütuste osakaaluks transpordis 10% ning biometaan on üks viis selle eesmärgi saavutamiseks. Eesti biometaani tootmise potentsiaal 380–450 mln Nm3 on seni kasutamata.

Eelista keskkonnasõbralikumat kütust!

Silikaat Grupi ettevõtted