Meie lood

Biometaan OÜ

2018. aasta alguses valmis Viljandimaal Koksvere külas Euroopa ühele kõige kaasaegsemale tehnoloogiale rajatud biometaani tootev jaam. Tegemist on Baltimaade esimese põllumajandusliku biometaani jaamaga, mille toodang läheb 100% transpordis tarbimiseks.
1,5 mln Nm³
aastas
Brand logo
12€
Tartust Tallinnasse
10 in aasta jäätmed=
ühe auto aastakütus
12 mln m³
tarbiti metaankütust aastal 2019

Mõeldes jätkusuutlikkusele tarbimisele

Põhja-Sakala vallas Koksvere külas toodetava biometaani tooraineks on Mangeni ja Õnne farmi lüpsilehmade läga, silo ja sõnnik. Ühes aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo.

Puhtama keskkonna suunal

Biometaani energia allikaks on metaan (CH4), mis toetab igati taastuvallikatest pärit kütuse tootmissektori arengut ning kodumaise taastuvkütuse sõidukites kasutamist. Biometaan on täna ainuke kodumaine taastuv transpordikütus.

Teised ettevõtted

Kõik ettevõtted
Kõik ettevõtted