Meie lood

Juuni lõpus allkirjastasid Biometaan OÜ ja Convion Oy koostöölepingu, avades sellega uusi võimalusi ja uksi taastuvenergia valdkonnas. Pidulikul lindilõikuse üritusel tutvustati ametlikult Koksveres asuvat Convion C60 tahke oksiidset kütuseelementi, mis on maailmas neljas omataoline! Biometaan OÜ ja Convion Oy koostöö hõlmab kütuseelement-koostootmisjaama turustamist Balti regioonis.

Biometaan OÜ võttis Convioni kasutusele eelmise aasta lõpus. Varem on Convion tarninud sarnaseid süsteeme Itaaliasse, Soome ja Hiinasse. Convion C60-l on oluline eelis võrreldes tavapäraste generaatoritega, pakkudes kütuse paindlikkust ja paremat tõhusust. Seadmega saab kasutada biometaani, butaani, maagaasi ja propaani ning toota nii elektrit kui soojust, saavutades muljetavaldavaid tulemusi energiatõhususes ja -julgeolekus. Selline innovatsioon väärib kindlasti “Aasta innovatsiooni” tiitlit.

Convion C60 on uuenduslik koostootmisseade, millel on mitmeid eeliseid. Seadmel puuduvad olulised liikuvad osad, mis tagab madala hooldusvajaduse ja -riski. Madal müratase võimaldab seadme paigaldamist erinevatesse kohtadesse, sealhulgas elu- ja tööstuspiirkondadesse. Convioni elektriline kasutegur on 60%, mis on märkimisväärselt kõrgem võrreldes tavapäraste koostootmisjaamade 30-40%-lise kasuteguriga. Lisaks elektrienergiale toodab seade 25% soojusenergiat, saavutades kokku 85%-lise kogutõhususe. Kui tavaliselt on kütuseelementides kütuseks vesinik, siis siingi on tegemist uuendusega, kuna seade kasutab kütusena Siimani biogaasijaamas toodetud taastuvat biometaani, mis avab oluliselt seadme kasutusvõimalusi: põhimõtteliselt võib Convioni paigaldada iga biometaani jaama juurde või sinna kus on maagaasitoru. Aga mitte ainult, biometaani või maagaasi saab transportida ka kokkusurutult või veeldatult ja see võimaldab panna tahke oksiidne kütuseelement tööle kohtades, kus puudub nii toru kui tootmine, vaja on ainult piisavalt kõva kattega teed, et näiteks 6 m merekonteineris olevaid surubiometaani balloone vahetada iga kolme nädala tagant. See võimaldab elektri- ja soojuse koostootmist mobiilselt liigutada kohtadesse, kus võib elektrit ja sooja vaja olla ainult näiteks õppuste ajal, kaitsetegevuses või muude välitingimustes ajutiselt elektrit vaja minevates kohtades. Seade töötab ka kui soojust ei kasuta ja see ei nõua täiendavaid investeeringuid. Ja mis on oluline, seade töötab vaikselt. See kõik võimaldab kontrollitud taastuvenergia ja soojuse tootmist autonoomselt või olemasoleva infrastruktuuriga ühendatult. Kompaktne konstruktsioon ei kasuta väärismetalle, vähendades seeläbi nendega seotud hinna ja kättesaadavusega seotud riske. Convion on keskkonnasõbralik, aidates kaasa tõhusale energiatootmisele ja taastuvenergia kasutamisele. Seadme elemenditehnoloogia on välja töötatud Eesti-Soome ühisettevõtte Elcogen poolt.

Üritusel osalesid Convioni esindajad Erkko Fontell, Hanna Granö-Fabritius ja Martin Skov Elcogenist, Silikaat Grupi põllumajandusjuht Maarika Susi ning Biometaan OÜ juhatuse liikmed Urmas Kalda ja Ahto Oja koos Biometaani meeskonnaga. Soome Eesti saatkonda esindasid suursaadik Vesa Vasara ja majandusnõunik Frans-Anton Flander.

Biometaani ja Convioni koostööprojekt tähistab olulist sammu edasi taastuvenergia valdkonnas, pakkudes mugavamaid ja keskkonnasõbralikumaid energiatootmise võimalusi. Koksveres asuv biometaanijaam suudab Biometaan OÜ tegevjuhi Ahto Oja sõnul toota täielikult iseseisvalt. “Convioni kasutamisel suudame katta veerandi meie elektritarbimisest, ööpäevaringselt, sõltumata päikese- ja tuuleenergia tingimustest,” sõnas Oja.

Rohkem infot leiate: https://sakala.postimees.ee/7804428/convion-c60-mobiilset-elektrijaama-toidab-lehmalagast-toodetud-biometaan

Loe veel

Kõik lood
Kõik lood