Silikaat pälvis keskkonnateo tiitli mäenduses

Silikaat pälvis keskkonnateo tiitli mäenduses

august 9, 2017 Uudised 0

Mäeinstituut omistas mäekonverentsil konkursi „Keskkonnategu Mäenduses 2012” laureaadi tiitli AS Silikaadile, kelle liivakarjääridesse on rajatud 7,5 kilomeetri pikkused kaitsealuste kivisisalike jooksurajad.

Silikaat Gruppi kuuluva ettevõtte AS Silikaadi kaevandusalal elavad I ja II kategooria kaitsealused liigid kõre ja kivisisalik, samuti on leitud musträhni, nõmmelõokese ja väiketülli elupaiku.
Arvestades haruldaste ja kõrgelt kaitstud liikide esinemist Männiku karjääris, on Silikaat koostöös teadlastega rajanud nende elupaikade säilitamiseks kõik vajalikud tingimused.

Silikaat on teinud mahukaid investeeringuid kivisisalike elupaiga rajamiseks. Teadaolevalt on tegemist pindalalt suurima ja ka kallima keskkonnakaitselise ettevõtmisega väljaspool mäeeraldise piire.
Lisaks kaitsealuste elupaikade hoidmisele ja loomisele on Silikaat investeerinud säästlikku kaevandamisse. Täielikult on välja vahetatud kasutatav tehnika, mis on kaasaegne ja ökonoomne ning võimalikult ohutu keskkonnale.
Silikaadil on tulnud tegeleda ka paljandamistööde teostamisel ilmnenud ohtliku probleemiga – Nõukogude sõjaväe jääkreostuse ehk lõhkekehadega. Praeguseks on leitud ja kahjutustatud ca 200 lõhkekeha.

Silikaat Grupi ettevõtted