Silikaat

AS Silikaat on grupi kõige pikema ajalooga ettevõte. Silikaat tegeleb telliskivide tootmise ja liiva kaevandamisega aastast 1910.

Silikaat teostab nii maapealset kui ka veealust kaevandamist üleriigilise tähtsusega Saku-Männiku liivamaardlas. Ettevõttele kuuluv tehas toodab ainsana Eestis silikaattelliseid.

Loodussõbralikke silikaattelliseid kasutatakse laialdaselt elamute, ühiskondlike hoonete ning tööstusrajatiste ehitamisel. Lisaks silikaattellistele toodetakse hoonete fassaadide tarbeks ka klombitud ja lõhestatud telliseid ehk teise nimega struktuur- ja dekoratiivtelliseid. Kivide kasutamiseks ja sidumiseks ehitusprotsessis toodetakse erinevaid ehitussegusid. Silikaatkivi pikaealisuse ja vastupidavuse näiteks on Rahvusooper Estonia hoone (1910) ja Baltimaade kõrgeima mäe tippu rajatud Suure Munamäe vaatetorn (1939).

Silikaadi kaevandusalal on leitud I, II ja III kategooria kaitsealuseid liike. Ettevõte teeb pidevat koostööd teadlastega haruldaste liikide elupaikade säilitamisel ja uute rajamisel. Näiteks on kivisisalikele rajatud ligi 30 ha suurusel alal 7,5 km jooksuradasid. Teadaolevalt on tegemist pindalalt suurima ja ka kulukaima keskkonnakaitselise ettevõtmisega väljaspool mäeeraldiste piire.

2012. aastal tunnustas Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut AS-i Silikaat konkursil „Keskkonnategu mäenduses 2012” laureaadi tiitliga.

 

Silikaadi sertifitseeritud juhtimissüsteemid
Ühingutes ja liitudes osalemine:
  • Ehitusettevõtjate Liidu liige
  • Standardiamet TK-32 korstnakomitee
  • Standardiamet TK-9 maaainese töögrupp
  • Standardiamet TK-18 müürisegude töögrupp
  • MTÜ Eesti Mäeselts

 

Tutvu silikaat.ee

Silikaat Grupi ettevõtted