Põllumajandusettevõtted


Põllumajandusettevõtted OÜ Mangeni PM, OÜ Kõo Agro ja OÜ Õnne Piimakarjatalu tegutsevad Viljandimaal taime- ja loomakasvatuse ning piimatootmise alal.

Ettevõtete eesmärk on Eestimaale iseloomulike põllumajanduslike traditsioonide jätkamine. Ettevõtete töö on taime- ja loomakasvatuse pidev arendamine ning maaelu toetamine läbi töökohtade loomise.

Uue kaasaegse suurlauda avamise ja Õnne Piimakarjatalu lisandumisega ollakse Eestis viie suurima piimatootja hulgas.

Taimekasvatuses keskendutakse odra, suvinisu, suvirapsi, talirapsi, talinisu, kaera, maisi ja herne kasvatamisele. Uus teraviljakompleks tagab saagi kuivatuse ja hoiu ning võimaldab tulevikus vilja kokkuostu ümbruskonnast.

Maal on mõnus!

 

Ühingutes ja liitudes osalemine:
  • Unakvere Maaparandusühistu
  • Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

 

Vaata k-agro.ee veebilehte

Silikaat Grupi ettevõtted