Silikaadi sertifitseeritud juhtimissüsteemid!

Silikaadi sertifitseeritud juhtimissüsteemid!

September 6, 2017 Uudised 0

AS-i Silikaat kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid annavad kinnituse, et ettevõtte protsessid ja tooted vastavad kvaliteedinõuetele, ning kliendi rahulolu on üks tähtsamaid prioriteete, mille poole püüeldakse. Ettevõte hoolib oma igapäevategemistes ümbritseva keskkonna säilitamisest ning juhib oma protsesse võimalikult keskkonnasäästlikult.

Aastal 2016 õnnestus ettevõttel oma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid vastavusse viia uuenenud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardi nõuetega, mille tõestuseks väljastati ettevõttele uued kolmeaastase kehtivusajaga sertifikaadid.

AS-i Silikaat kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid on sertifitseeritud aastast 2013 Bureau Veritas Eesti OÜ poolt.

AS-i Silikaat juhtimissüsteemide sertifikaadid on kättesaadavad:

[ ISO sert 9001 ENG | ISO sert 14001 ENG ]

 

Silikaat Grupi ettevõtted